+32 (0) 51 74 83 96
info@sbp.be

Wants to explore Upcoming Deals on Weekends?

SBP, samen naar een groenblauwe toekomst

Wat is de watertoets?
SBP

Weet u wat de watertoets is?

Het is een instrument van de overheid die helpt bij het verlenen van een toestemming tot het bebouwen van gronden. De watertoets is verplicht in Vlaanderen sinds juli 2003. Het staat in het decreet op het Integraal Waterbeleid. Deze werd ingevoerd, omdat de overheid vaststelde dat er steeds meer overstromingen, slechte waterkwaliteit enzovoort voorkwam.Bovendien is het niet alleen aanwezig in Vlaanderen, maar ook in Nederland.

Hoe werkt de watertoets?

De watertoets is alleen maar van toepassing op vergunningen. Als er geen vergunning nodig is, dan moet het gebied ook geen watertoets ondergaan.De overheid zal eerst bepalen of het dossier een risico bevat voor het watersysteem. Zij beslissen dus of de watertoets er uiteindelijk komt of niet.Alleen als er geen schadelijke effecten zijn, mag de vergunning verleend worden.

De watertoets is een onderzoek die 30 dagen duurt. Daarna wordt er een besluit gevormd die 3 verschillende vormen kan aannemen.

  • Gunstig
    Er is geen schade mogelijk en er wordt een vergunning toegekend.

  • Gunstig met voorwaarden
    Het project bevat een schadelijk effect, maar kan vermeden worden. Er wordt de mogelijkheid gegeven om het project aan te passen onder bepaalde voorwaarden. 

  • Ongunstig
    Er is een schadelijk effect en het project wordt verworpen.


De overheid raad aan om in het begin van een project aan de watertoets te denken. Op die manier worden onaangename verrassingen, zoals het aankopen van gronden die ongunstig zijn, vermeden.

Wenst u nog meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
We helpen u graag verder.

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons vrijblijvend en wij helpen u graag verder!

Afvalwaterzuivering
SBP