+32 (0) 51 74 83 96
info@sbp.be

Wants to explore Upcoming Deals on Weekends?

SBP, samen naar een groenblauwe toekomst

Richtlijnen GSV Waterbeheer 


Odoo afbeelding en tekstblok

Richtlijnen GSV Waterbeheer 

De richtlijnen voor het beheer van regenwater staat beschreven in de waterwegwijzer en in de technische beschrijving van het GSV. 


Infiltratieoppervlak = 4 m² per 100m² verhard oppervlak 

Infiltratievolume = 25 l per verharde m² 


Dit is echter afhankelijk van verschillende factoren en dient grondig te worden nagezien om overbodige kosten te voorkomen. 

 

  • Type werf: nieuwbouw, herbouwing, verbouwing, bijbouwing 

  • Infiltratietechniek (bovengronds, ondergronds, tunnels, kratten,..) bepaalt het infiltratieoppervlak 

  • Hergebruik (bv. serreteelt, appartemntsgebouwen,..) verlaagt infiltratievolume 

  • Type grond (infiltreerbaar: zand of lemig zand, of niet: zoals leem, klei,..) 

  • Grondwaterstand (rekening houdende met de gemiddelde waarde) 

  • Type verharding (dak, klinkers, gravel, asfalt)