+32 (0) 51 74 83 96
info@sbp.be

Wants to explore Upcoming Deals on Weekends?

SBP, samen naar een groenblauwe toekomst

Watertoets

Wat is de watertoets precies?

De watertoets is een instrument waarmee de overheid bepaalt over een vergunning en inschat welke impact een plan of programma heeft op het watersystem.

Wat is de watertoets nu precies?

Het is een onderzoek van de overheid naar schadelijke effecten op het watersysteem. Deze schadelijke effecten kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld de bouw van een woning. Ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen ook invloed hebben op het watersysteem en worden daarom ook onderworpen aan de watertoets.

Er wordt aangeraden aan bouwers, architecten en alle andere mensen om in een zo vroeg mogelijk stadium rekening te houden met de watertoets. Zo kan vermeden worden dat u bij aankoop van een stuk grond of het indienen van een bouwaanvraag voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Procedure

De overheid, die een vergunning of goedkeuring uitreikt, moet zelf de watertoets uitvoeren. Daarvoor moet ook altijd advies gevraagd worden aan de betrokken waterbeheerders.

De overheid, die de vergunning verleent, moet in de waterparagraaf vermelden of er schade aan het watersysteem zou kunnen ontstaan. De vergunningverlener moet vermelden welke voorwaarden er worden opgelegd indien er schadelijke effecten worden verwacht. Als er echter geen oplossing is voor de schade of geen volwaardig alternatief, dan zal de vergunning geweigerd worden.

Als de beslissing van de vergunningverlener afwijkt van het advies van de betrokken waterbeheerder, dan komt dat in de waterparagraaf aan bod.