+32 (0) 51 74 83 96
info@sbp.be

Wants to explore Upcoming Deals on Weekends?

SBP, samen naar een groenblauwe toekomst

Afvalwaterzuivering

Afvalwaterzuivering | Industrieel afvalwater | Afvalwater

Hergebruik na afvalwaterzuivering

Onze blauwe planeet kampt hoe langer hoe meer met een watertekort. De aarde bestaat voor 70% uit water, dat lijkt veel. Maar slechts 2,5% hiervan is zoet water. De gebruikelijke watervoorraden bij bedrijven worden minder aantrekkelijk door de stijgende kosten en variaties in debieten temperatuur. Dit is ook het gevolg van de klimaatsveranderingen.

Waar soms niet echt bij stilgestaan wordt, is het feit dat veel van de toepassingen niet eens kostbaar drinkwater vereisen. Ze kunnen dus gewoon doorgaan na een afvalwaterzuivering. Een andere mogelijkheid is de recyclage van industrieel afvalwater. Op die manier moet het bedrijf minder afvalwater lozen en moet het minder beroep doen op de watervoorraden.

Wat wordt nu verwacht van een systeem voor afvalwaterzuivering?

  • Voor een goede afvalwaterzuivering moet er voldoende reductie zijn van de vuilvracht. Anders kunnen de opgelegde lozingsnormen niet worden gehaald.

  • Er moet een zeer kleine gevoeligheid zijn voor variaties in vuilvracht van het afvalwater.

  • Het systeem voor de afvalwaterzuivering moet goed presteren onder alle omstandigheden.

  • Het moet een eenvoudige bedrijfsvoering hebben.

  • De installatie-, werking- en onderhoudskosten van het systeem voor de afvalwaterzuivering moeten zo laag mogelijk gehouden worden.

 

Er zijn verschillende afvalwaterzuiveringssystemen beschikbaar. De keuze voor een bepaald systeem is afhankelijk van verschillende factoren. Heeft u interesse of wenst u advies? Neem dan contact met ons op!