+32 (0) 51 74 83 96
info@sbp.be

Wants to explore Upcoming Deals on Weekends?

SBP, samen naar een groenblauwe toekomstKWS afscheider

 

Een koolwaterstof (kws) afscheider speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van afvoerwater en om verontreiniging te vermijden. De kws afscheider zorgt voor een mindere hoeveelheid aan koolwaterstoffen in riolering en oppervlaktewaters. Olie veroorzaakt namelijk oppervlaktevervuiling, wat schadelijk is voor onderwaterfauna aan de oppervlaktewaters. Olie in de riolering is nadelig voor de benedenstroomse waterzuivering.

De kws afscheider wordt dus gezien als belangrijke buffer tussen het opgevangen regenwater, waar de kans op vermenging met koolwaterstoffen is, en de afvoer van dat regenwater dat richting riool en oppervlak stroomt. Parkings, benzinestations en wegencomplexen zijn voorbeelden van plaatsen waar risico is op vermenging van regenwater met koolwaterstoffen.